WP3 – Национални казуси

  Този пакет има за цел да анализира процесите на преструктуриране в компании от избраните сектори в страните-партньори по проекта, в резултат на цифровизацията.