WP1 – Литературен преглед и интервюта с експерти

 

Задача: набиране на съществуващи данни за цифровизацията в 4-те  сектора и определяне дефиницията на заинтересованитe страни за нейното въздействие.

National report of Spain – DIRESOC_Spain country report

National report of Italy – DIRESOC_Italy country report

National report of Germany – DIRESOC_Germany country report

National report of France –  DIRESOC_France country report

National report of Bulgaria – DIRESOC_Bulgaria country report

National report of Portugal – DIRESOC_Portugal country report

National report of Belgium- DIRESOC_Belgium country report