WP1 – Литературен преглед и интервюта с експерти

 

Задача: набиране на съществуващи данни за цифровизацията в 4-те  сектора и определяне дефиницията на заинтересованитe страни за нейното въздействие.

National report of Spain – Spain-country-report

National report of Italy – Italy-country-report

National report of Germany – Germany-country-report

National report of France –  France-country-report

National report of Portugal – Portugal-country-report

National report of Belgium- Belgium-country-report

National report of Bulgaria – Bulgaria-country-report

National report of Sweden –Sweden-country-report

Transnational analysis of the partners’ national reports (Synthesis report) – WP1_Transversal_Analysis