WP2 – Transnational survey

Ett av målen med DIRESOC-projektet är att genomföra en undersökning för att fastställa digitaliseringens påverkan på den sociala dialogen, med avseende på vilka aktörer som berörs, vilka processer som utvecklas och vilka ämnen som diskuteras. Undersökningen riktas specifikt till arbetsmarknadens parter inom branscher såsom turism, tillverkning, bank och försäkring och post. Om du är arbetsmarknadspart eller representant för en av dessa sektorer, tveka inte att fylla i enkäten. Studiens resultat beror på ditt deltagande. Tack!

Lanseringen av undersökningen är planerad till slutet av mars – var god prenumerera för att bli kontaktad vid lanseringen eller bara besök vår hemsida då.