WP2 – Transnational survey

Ett av målen med DIRESOC-projektet är att genomföra en undersökning för att fastställa digitaliseringens påverkan på den sociala dialogen, med avseende på vilka aktörer som berörs, vilka processer som utvecklas och vilka ämnen som diskuteras. Undersökningen riktas specifikt till arbetsmarknadens parter inom branscher såsom turism, tillverkning, bank och försäkring och post.

The detailed survey’s results could be found at: Diresoc-WP2-Survey