WP2 – Транснационално проучване

Една от целите на проект DIRESOC е да извърши проучване за  въздействието на цифровизацията върху социалния диалог, по-конкретно кои актьори са включени, какви пракитики се прилагат и какви теми се обсъждат. Проучването е адресирано към 4 сектора:туризъм, производство, пощенски услуги и банки/застраховане. Ако сте представител на социалните партньори на един от тези сектори, моля не се колебайте да попълните проучването. Неговият успех зависи от Вашето участие.Благодаря Ви!

Стартирането на изследването е планирано за края на март – моля да се  абонирате за контакт,  или просто да посетите нашия сайт отново.