WP2 – Транснационално проучване

Една от целите на проект DIRESOC е да извърши проучване за  въздействието на цифровизацията върху социалния диалог, по-конкретно кои актьори са включени, какви пракитики се прилагат и какви теми се обсъждат. Проучването е адресирано към 4 сектора:туризъм, производство, пощенски услуги и банки/застраховане. Ако сте представител на социалните партньори на един от тези сектори, моля не се колебайте да попълните проучването. Неговият успех зависи от Вашето участие.Благодаря Ви!

Новини

Международното проучване вече стартира. Моля, Натиснете тук за да  изразите Вашето мнение за ролята на социалния диалог при цифровизиране на процесите и услугите.