WP3 – Проучване на национални казуси

 

Посочените сектори в проекта – банки/застраховане, туризъм, пощенски сектор и производство са проучени чрез конкретни казуси, с цел оценка въздействието на цифровизацията в избрани предприятия.  Изследвани са следните променливи – промени във веригата за създаване на стойност, преструктуриране на бизнес моделите и диверсификация на изпълнителите.  В конкретните проучвания по казуси беше приложено и изискването да се проучи как социалните партньори от сектора се справят с цифровизацията в икономиката.

Партньорите от отделните държави следваше да изготвят един или два доклада, в които да се анализират събраните данни. Проучванията бяха извършени на база обща рамка, предложена от ръководителя на работния пакет и координатора на проекта .

На база конкретните национални доклади, беше изготвени сравнителен анализ и обобщаващ доклад .

Synthesis reportWP3_Synthesis report

Belgium case studies:

Bulgarian case studies:

French case study:

Italian case studies:

Portuguese case studies:

Spanish case studies:

Swedish case study:

German case studies: