WP3 – Проучване на национални казуси

 

Този пакет има за цел да анализира процесите на преструктуриране в националните компании от избраните сектори в страните партньори вследствие на цифровизацията.