Линкове

 

Информационна бележка: Въпроси и отговори за новия Европейски социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в периода 2021—2027 г.
Информационна бележка: Въпроси и отговори за фонд „Правосъдие, права и ценности“
Информационен документ: Бюджет на ЕС за бъдещето: Европейски социален фонд плюс и Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
Уебсайт на Европейския социален фонд
Съобщение за медиите: Европейският социален фонд отбелязва 60-ата си годишнина: 6 десетилетия на инвестиране в хората
Регламент за общоприложимите разпоредби

Irene network

Collective voice in the Platform Economy: challenges, opportunities, solutions

OECD Employment outlook 2018

World Economic Forum – The future of Jobs, Report 2018

Six scenarios for the World of work till 2030, developed by the European Trade Union Institute in EN, FR, IT and BG 

Social dialogue for a changing world of work

Frankfurt paper on platform-Based Work

Setting out for Digital Social Security:

Will Trade Union Survive in the Platform Economy

News from DIRESOC project