This is what work will look like by 2030

    Explore the latest strategic trends, research and analysis Will technology kill jobs and exacerbate inequality, or usher in a utopia of more meaningful work and healthier societies? While it is impossible to know what tomorrow holds, research by global professional services company PwC explores four possible futures – or “worlds” – driven by the “mega […]

Бюджет на ЕС: нов Европейски социален фонд, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и Фонд „Правосъдие, права и ценности“

Комисията предлага по-нататъшно укрепване на социалното измерение на Съюза в следващия дългосрочен бюджет на ЕС — с обновен Европейски социален фонд — Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) — и укрепен и по-ефективен Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). В периода 2021—2027 г. Европейският социален фонд плюс ще разполага със 101,2 млрд. евро, а Европейският […]

Addressing digital and technological change through social dialogue

Evidence from the Czech Republic, Denmark, Germany, Italy and Spain reveals that social partners are closely involved in setting up national strategies to manage digital change in the world of work. Up to now, this has been a high-level affair and there are only a few collective agreements or company agreements on the issue in […]

България е предпоследна в ЕС по цифровизация

  България е на предпоследно място  в Европейския съюз по цифровизация, съобщи „Дневник“ с позоваване на данни, представени от Европейската комисия. Изследването проследява навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. България е постигнала напредък в подобряването на своята инфраструктура за широколентов интернет, както и в предоставянето на свободно достъпни данни, посочва БТА. Слабите резултати […]