WP2 – Транснационално проучване

Една от целите на проект DIRESOC е да проучи въздействието на цифровизацията върху  социалния диалог, кои актьори участват в него, прилаганите техники и темите, които се обсъждат. Проучването е  адресирано до следните сектори: туризъм, производство, пощенски услуги и банки/застраховане.

Пълният текст на отчета от транснационалното проучване може да бъде прочетен от: Diresoc-WP2-Survey